06 فروردین 1402
ماشاء اله متين فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی، کد پستی: 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 35302496
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معادلات دیفرانسیل معمولی- معادلات تفاضل خطی- معادلات دیفرانسیل خطی- M ماتریس- روش تفاضلات متناهی- مساله کوشی.
پژوهشگران مرضیه خضرایی (دانشجو) ، ماشاء اله متین فر (استاد راهنما) ، اله بخش یزدانی چراتی (استاد مشاور)

چکیده

این پایان نامه مطالبی را در باره ی ماتریس هایی با ویِگی های خاص تحت عنوان M- ماتریس و کاربرد آنها در حل انواعی از معادلات ارائه می کند. در راستای نیل به این هدف شرایط لازم و کافی برای تشخیص M- ماتریس ارئه شده و سپس خاصیت هایی از M- ماتریس ها که در حل معادلات راه گشا هستند بیان می گردد....