15 آذر 1401
فرشيد نوروزي روشناوند

فرشید نوروزی روشناوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات انگلیسی
تلفن: 011-35302601
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammadreza Touzideh, Farshid Nowrouzi Roshnavand (2022) Ethical Conversation with the Other in Conrad Aiken’s “Silent Snow, Secret Snow”: A Levinasian Reading journal of applied linguistics and applied literature: dynamics and advances: 10; 155-167
2
3
4
5
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Seyed Hassan Talebi, Farshid Nowrouzi Roshnavand (2021) Comprehension in Reading Short Stories: A Strategy-Based Approach ISBN: 269 700 6606 06 9
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فرشید نوروزی روشناوند (1399) خاطره، تروما، و نوستالژی: مطالعات خاطره در جامعه شناسی ادبیات دانشگاه مازندران
2
Farshid Nowrouzi Roshnavand (2021) Rethinking the Human Crisis: Literature, Imagination, and the Question of Worldliness دانشگاه مازندران
3
فرشید نوروزی روشناوند (1399) ماده و استتیک: رویکردی ماتریالیستی به ادبیات و هنر دانشگاه مازندران
4
Farshid Nowrouzi Roshnavand (2020) Literature and Interdisciplinarity/Transdisciplinarity: Cultural Studies دانشگاه مازندران