19 بهمن 1401
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اختر فیزیک و کیهان شناسی
تلفن: 01132302695
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اخترفیزیک و کیهان شناسی ، شیراز ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: استخراج معادله ی تعادل هیدروستاتیکی در گرانش های تعمیم یافته و محاسبه خصوصیات ساختاری ستاره های نوترونی
  • فوق لیسانس نجوم و اخترفیزیک ، تبریز ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: تصحیح قانون توانی گرانش اینشتین-ماکسول
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سیاه چاله
  • اجرام فشرده سماوی در گرانش های تعمیم یافته
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Behzad Eslam Panah (2022) Two-dimensional Lifshitz-like AdS black holes in F(R) gravity JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS: 63; 112502
2
Aliyeh Bagheri Tudeshki, Gholam Hossein Bordbar, Behzad Eslam Panah (2022) Dark energy star in gravity’s rainbow Physics Letters B: 835; 137523
3
Jalil Sedaghat, Seyed Mohammad Zebarjad, Gholam Hossein Bordbar, Behzad Eslam Panah, Rahim Moradi (2022) Is the remnant of GW190425 a strange quark star? Physics Letters B: 833; 137388
4
Hajar Noshad, Seyed Hossein Hendi, Behzad Eslam Panah (2022) Neutron stars in mimetic gravity The European Physical Journal C: 82; 394
5
Jalil Sedaghat, Seyed Mohammad Zebarjad, Gholam Hossein Bordbar, Behzad Eslam Panah (2022) Structure of magnetized strange quark star in perturbative QCD Physics Letters B: 829; 137032
6
Tayyabeh Yazidizadeh, Gholam Hossein Bordbar, Behzad Eslam Panah (2022) The structure of hybrid neutron star in Einstein-Λgravity Physics of the Dark Universe: 35; 100982
7
Behzad Eslam Panah, Khadije Jafarzade (2022) Thermal stability, P−V criticality and heat engine of charged rotating accelerating black holes GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION: 54; 19
8
Khadije Jafarzade, Jafar Sadeghi, Behzad Eslam Panah, Seyed Hossein Hendi (2021) Geometrical thermodynamics and P-V criticality of charged accelerating AdS black holes ANNALS OF PHYSICS: 432; 168577
9
10
Chandrasekhar Bhamidipati, Mohamed Chabab, Behzad Eslam Panah (2021) Editorial: Black Holes, Extended Phase Space Thermodynamics and Phase Transitions Frontiers in Physics: 9; 706197
11
Behzad Eslam Panah, Khadije Jafarzade, Seyed Hossein Hendi (2020) Charged 4D Einstein-Gauss-Bonnet-AdS black holes: Shadow, energy emission, deflection angle and heat engine NUCLEAR PHYSICS B: 961; 115269
12
Behzad Eslam Panah, Seyed Hossein Hendi, Yen Chin Ong (2020) Black hole remnant in massive gravity Physics of the Dark Universe: 27; 100452
13
Seyed Hossein Hendi, Shahram Panahiyan, Behzad Eslam Panah, Mubassher Jamil (2019) Alternative approach to thermodynamic phase transitions Journal of Chinese Political Science: 43; 113106
14
Behzad Eslam Panah, Tayyabeh Yazidizadeh, Gholam Hossein Bordbar (2019) Contraction of cold neutron star due to in the presence a quark core The European Physical Journal C: 79; 815
15
Behzad Eslam Panah, Helei Liu (2019) White dwarfs in de Rham-Gabadadze-Tolley like massive gravity Physical Review D: Particles and fields: 99; 104074
16
Behzad Eslam Panah, Seyed Hossein Hendi (2019) Black-hole solutions correspondence between conformal and massive theories of gravity Europhysics Letters: 125; 60006
17
Behzad Eslam Panah, Shahram Panahiyan, Seyed Hossein Hendi (2019) Entropy spectrum of charged BTZ black holes in massive gravity’s rainbow Progress of Theoretical and Experimental Physics: 2019; 013E02
18
Seyed Hossein Hendi, Behzad Eslam Panah, Shahram Panahiyan, H Liu, X. H Meng (2018) Black holes in massive gravity as heat engines Physics Letters B: 781; 40
19
Seyed Hossein Hendi, Behzad Eslam Panah, Shahram Panahiyan (2018) Black Hole Solutions in Gauss-Bonnet-Massive Gravity in the Presence of Power-Maxwell Field Fortschritte der Physik: 2018; 1800005
مقاله ارائه‌شده
1
جلیل صداقت، سید محمد زبرجد، غلامحسین بردبار، بهزاد اسلام پناه، رحیم مرادی (1400) آیا جرم ادغامی GW190425، می تواند ستاره ی کوارکی شگرفت باشد؟ کنفرانس فیزیک ایران 1400، ایران¡ اصفهان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!