09 بهمن 1401
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اختر فیزیک و کیهان شناسی
تلفن: 01132302695
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات درس

عنوان نسبیت خاص
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است