09 بهمن 1401
بهزاد اسلام پناه

بهزاد اسلام پناه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اختر فیزیک و کیهان شناسی
تلفن: 01132302695
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا جرم ادغامی GW190425، می تواند ستاره ی کوارکی شگرفت باشد؟
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ستاره کوارکی، QCD، جرم باقیمانده
پژوهشگران جلیل صداقت (نفر اول) ، سید محمد زبرجد (نفر دوم) ، غلامحسین بردبار (نفر سوم) ، بهزاد اسلام پناه (نفر چهارم) ، رحیم مرادی (نفر پنجم)

چکیده

طبق بعضی آزمایش ها مانند برخورد الکترون های قطبیده به پروتون ها در CLAS یا واپاشی های هادرونی لپتون t در آشکارساز OPAL، ثابت جفت شدگی کرومودینامیک در تکانه های پایین بر خلاف QCD مرسوم، مقدار معین دارد. ما قصد داریم تا مدل هایی را بررسی کنیم که این ضریب برهمکنش را در نواحی IR، معین ارائه می دهند. ستاره های فشرده آزمایشگاهی بزرک برای بررسی مدل های مختلف QCD هستند. در این راستا با استفاده از نظریه Background perturbation theory و Analytic perturbation theory، معادله ی حالت ماده کوارک شگفت پایدار را بدست آورده و سپس ویژگی های ساختار ستاره ی کوارکی شگفت غیرچرخان را در نسبیت عام بدست می آوریم. نتایج بدست آمده در گرانش اینشتین با داده های اخیر لایگو از جرم GW190425 که حاصل از ادغام دو جرم فشرده است، قابل مقایسه است. به علاوه، با اعمال تصحیحات مربوط به چرخش ستاره، نتایج بدست آمده برای جرم گرانشی ستاره، داده های لایگو را کاملا پوشش می دهند.