گروه علوم ریاضی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم ریاضی

نام:  زهره اكبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم رياضي
گروه:  گروه علوم رياضي
صفحه شخصی:  https://rms.umz.ac.ir/~zakbari/