گروه معارف اسلامی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه معارف اسلامی

نام:  عبدالرحمان باقرزاده لداري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  عباس بخشنده بالي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه و كلام اسلامي(كاربردي)، عرفان اسلامي، روان شناسي دين
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  هادي بياتي
علایق‌پژوهشی:  تاريخ فرهنگ و تمدن ايران
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hbayati/
نام:  سيد باقر حسيني كريمي
علایق‌پژوهشی:  1- فلسفه و كلام اسلامي 2- اخلاق و عرفان اسلامي 3- تمدن نوين ايراني اسلامي 4- آينده پژوهي 5- سبك زندگي اسلامي .
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sbhosseini/
نام:  حسن خدادي
علایق‌پژوهشی:  فلسفه سياسي، تحولات سياسي ايران، جامعه شناسي سياسي، سياست بين الملل و نظريه هاي روابط بين الملل
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hkhodadi/
نام:  محمود خونمري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  محمد اسماعيل قاسمي طوسي
علایق‌پژوهشی:  مسائل مربوط به حوزه خانواده، تفسير قرآن و متون ديني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران؛ دانشكده الهيات و معارف اسلامي
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
نام:  حميد رضا منيري حمزه كلايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده الهيات و معارف اسلامي علامه حسن زاده آملي (ره)
گروه:  گروه معارف اسلامي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~moniri/