1402/12/06

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09112153929

مشخصات پژوهش

عنوان
Nonlinear adjustment to the mean reversion of consumption–income ratio
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
Consumption–income ratioMean reversionFourier stationary test
سال
2013
مجله ECONOMIC MODELLING
شناسه DOI
پژوهشگران Omid Ranjbar ، Zahra Mila Elmi

چکیده

This study utilizes a flexible Fourier stationary test, proposed by Becker et al. (2006) to investigate the mean reversion of consumption–income ratio in 16 OECD countries from 1960 to 2010. Empirical results from our flexible nonlinear stationary test show that the mean reversion hypothesis is not rejected for 12 of the 16 OECD countries