1403/05/04
سعید یگانگی

سعید یگانگی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: 0000-0003-0603-479X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 9274963900
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 011-3530-2380

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی محض ، دانشگاه شیراز ، ایران (1365 - 1369)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1373 - 1379)
  عنوان رساله: شبیه سازی دینامیک مولکولی فرایند نفوذ و نفوذ حرارتی و بررسی اثر پتانسیل بین مولکولی بر روی آن
 • کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان رساله: تاثیر شکل هندسی سیستم بر فرایندهای نفوذ و نفوذ حرارتی در حضور سایر اثرات اختلال
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
The diffusion of light gases through polyvinyl butyral: Molecular hydrogen, helium, and neon Mohammad Shadman, Saeid Yeganegi, Chérif Matta, Khashayar Ghandi, Farhood Ziaie (2022)
Molecular dynamic simulation study of molten cesium Saeid Yeganegi, Vahid Moeini, Zohreh Doroodi (2017)
First-principles vdW-DF investigation on the interaction between the oxazepam molecule and C60 fullerene masoud DarvishGanji, Mahnaz Nashtahosseini, Saeid Yeganegi, Mahyar Rezvani (2013)
Phosphonate Monoesters as Carboxylate-like Linkers for Metal Organic Frameworks Simon Iremonger, Junmei Liang, Ramanathan Vaidhyanathan, Isaac Martens, George Shimizu, Tom Woo, Saeid Yeganegi, Mohammad Zein Aghaji, Thomas Daff (2011)
ab initio Study of Restricted Rotation in N-Nitroso-azirine and N-Nitroso-diaziridine Farhoush Kiani, Saeid Yeganegi, Abbasali Rostami, Sasan Sharifi (2010)
Track PVB membrane based on irradiation with high energy protons Mohammad Shadman, Farhood Ziaie, Saeid Yeganegi, Behrooz Niazi, Farshid Ziaee, Abbas Majabadi (2009)
Ab initio interaction potential of methane and nitrogen Mohammad Shadman, Saeid Yeganegi, Farhood Ziaie (2008)
Theoretical study of energetics and mechanisms of cis–trans interconversion of 1,3-diphenyltriazene Saeid Yeganegi, Mahdi Forozani, Abasali Keshvari, mahmood tajbakhsh (2008)
Thermal Diffusion Factor of Binary Mixtures of Square Well Fluids Saeid Yeganegi, Azita Amouzad Khalili, Mahshid Hamzehloueian (2008)
Investigation on polycarbonate nanomembrane production based on alpha particles irradiation Farhood Ziaie, Mohammad Shadman, Saeid Yeganegi, Ali Mollaei, Abbas Majabadi (2008)
مقاله ارائه شده
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • شبیه سازی جذب و نفوذ مولکولها در ترکیبات فلز-آلی
 • شبیه سازی مونت کارلو جذب مولکولها در محیطهای با تخلخل نانو
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی سیالات
 • شیمی محاسباتی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر فنآوری اطلاعات دانشگاه (1393 - 1401)
 • مدیر گروه شیمی فیزیک (1386 - 1388)
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر