1403/04/01
طاهر صفرراد

طاهر صفرراد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: ۰۱۱- ۳۵۳۰۲۶۲۳

مشخصات پژوهش

عنوان
ضرورت توسعه گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی در مناطق جنگلی شهرستان آمل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جنگل، گردشگری طبیعی، توسعه محلی، منطقه حفاظت شده، آمل، صفحه نمایش
سال 1395
پژوهشگران یداله یوسفی ، طاهر صفرراد

چکیده

گردشگری مبتنی بر طبیعت امروزه به عنوان راهکاری مناسب در جهت کاهش اثرات منفی گردشگری و حفظ محیط زیست در دنیا مورد توجه برنامه ریزان است. جنگل های شهرستان آمل به عنوان یکی از ذخیره گاههای ارزشمند طبیعی بستری برای توسعه این شکل از گردشگری محسوب می شود. در این بررسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و شاخص NDVI مشخص گردید بخش-های جنوبی جنگل های آمل به ویژه در منطقه چلاو دارای تراکم گیاهی زیادی است. داده های میدانی نیز نشان داد ارزش های طبیعی گیاهی و جانوری به همراه تنوع توپوگرافی و وجود آبراهه ها و منابع آبی غنی در این جنگل ها می تواند بستری برای توسعه گردشگری طبیعی باشد. به واسطه تغییر شیوه زندگی و کم رونق شدن فعالیت های دامپروری بخشی از جمعیت در این مناطق به سمت شهر مهاجرت کردند. این روزها مقوله مهاجرت از روستا به شهر تبدیل به مهاجرت معکوس شد. ترکیب جدید جمعیتی در این مناطق باعث کم رنگ شدن نقش جوامع محلی از طریق فروش زمین به غیربومیان در این مناطق خواهد شد. با توجه به ارزش های زیست محیطی بالای مناطق جنگلی و وجود گونه های جانوری کم یاب نظیر پلنگ ایرانی و گونه های گیاهی ارزشمندی نظیر سرخدار ضرورت دارد گردشگری بر پایه طبیعت با تجهیز و راه اندازی منطقه حفاظت شده با امکان ایجاد ارتباط از طریق صفحه های نمایش نصب شده در مراکز تمرکز جمعیت در روستاها به منظور حفظ محیط طبیعی از یک سو و توسعه گردشگری از سوی دیگر برای توسعه اقتصادی جوامع محلی پیشنهاد می گردد.