20 خرداد 1402
محمود تاجبخش

محمود تاجبخش

مرتبه علمی: استاد
نشانی: ایران- استان مازندران- شهرستان بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 09111146981
دانشکده: دانشکده شیمی

مشخصات پژوهش

عنوان Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives of thiopyran: antimicrobial evaluation
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Antibacterial , Antifungal , Thiopyran S-oxides , Thiopyran S , S-dioxides , Thiopyrans
مجله RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES
شناسه DOI doi:10.1007/s11164-017-3075-4
پژوهشگران قاسم فیروز زاده پاشا (نفر اول) ، سکینه اصغری قراخیلی (نفر دوم) ، محمود تاجبخش (نفر سوم) ، مجتبی محسنی (نفر چهارم)

چکیده

A series of thiopyran derivatives and their oxidized analogous forms were synthesized and characterized by FT-IR, 1H, 13C, 31P NMR and mass spectroscopy techniques. The antibacterial and antifungal activities of these synthesized materials were evaluated against Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis, as Gram-positive bacteria, and Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, as Gram-negative bacteria, as well as the fungus Candida albicans. The results revealed that thiopyran S,S-dioxides are the most effective against all the bacteria studied in this work. Furthermore, thiopyran S-oxides showed excellent antifungal activity against Candida albicans.