1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نهادهای سیاسی بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نهاد، نهادهای سیاسی، ظرفیت مالیاتی، مالیات
سال 1400
پژوهشگران آروین محبی(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، هدی زبیری(استاد راهنما)

چکیده

تاثیر نهادهای سیاسی بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منتخب