1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی استان ها کاربرد رده بندی تلفیقی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رده بندی تلفیقی؛ توسعه مالی؛ رشد اقتصادی استانی؛ گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
سال 1394
مجله سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی
شناسه DOI
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، فاطمه نریمانی کناری

چکیده

با توجه به اهمیت ویژه­ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، پیش از این مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تکمیل مطالعات قبلی و بهره­گیری از مزیت داده­های استانی شکل گرفته است. برای اندازه­گیری توسعه مالی، شاخص­های مختلفی نظیر نسبت تسهیلات به GDP، نسبت سپرده بانکی به GDP، نسبت بدهی بخش خصوصی به GDP وجود دارد. اما چالش پیش رو در استفاده از داده­های استانی، ناهمسان بودن رفتار داده­های فوق در بین استان­ها می­باشد؛ به نحوی­که انتخاب هر یک از آنها به عنوان معیار توسعه مالی، می­تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، کوشش شده است تا معیارهای مختلف توسعه مالی بر اساس سازوکار تاپسیس تلفیق شده و یک رده­بندی یکپارچه برای 28 استان در هر یک از سال­های 1380-1391 حاصل شود. در مرحله بعد، اثر رده­بندی فوق بر رشد اقتصادی با روش گشتاورهای تعمیم­یافته سیستمی برآورد، و مخارج دولت و تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل در الگو لحاظ شده است. یافته­های پژوهش حاکی از همسویی درجه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران می باشد؛ به نحوی­که طی سال­های پژوهش، همراه با کاهش درجه توسعه مالی در بخش بانکی، رشد اقتصادی استانی نیز کاهش نشان می دهد. اندازه همچنین دولت و تورم با اثری معکوس و معنادار بر رشد اقتصادی استانی همراه بوده و به نوعی اثر ناکارآمدی بانکی را تشدید نموده است.