1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر شدت انرژی و کارایی محیط زیست در کشور های منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شدت انرژی کارایی
سال 1396
پژوهشگران محدثه احمدی(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، یوسف محنت فر(استاد راهنما)

چکیده

......