1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر قیمت نفت و نرخ ارز بر قیمت سهام صنایع پتروشیمی در ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قیمت نفت، صنایع پتروشیمی، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی، نرخ ارز، ایران
سال 1397
پژوهشگران شهریار زروکی ، مانی مؤتمنی ، امیرحسین فتح الله زاده

چکیده

شرکت های پتروشیمی به عنوان صنایعی که وزن بالایی را در تشکیل بازار سهام تهران به خود اختصاص می دهد؛ ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های ماهانه سال های 96-1387 و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، میزان اثرگذاری قیمت نفت و نرخ ارز بازار آزاد بر قیمت سهام شرکت های پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که با افزایش قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت شاخص پتروشیمی افزایش خواهد یافت. از این رو با توجه به سهم پتروشیمی ها از بازار سهام تهران، می توان اظهار داشت که این صنایع می تواند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشد. همچنین نرخ ارز بازار آزاد نیز اثر مثبت بر شاخص قیمت سهام پتروشیمی دارد. به نحوی که قیمت سهام نسبت به نرخ ارز بازار آزاد باکشش است.