1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه علی بین حجم پول و ادوار تجاری در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی رابطه علی بین حجم پول و ادوار تجاری در ایران
سال 1401
پژوهشگران غراله یزدانیان(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، هدی زبیری(استاد راهنما)

چکیده

بررسی رابطه علی بین حجم پول و ادوار تجاری در ایران