1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مالیات تورمی بر فقر در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فقر، مالیات تورمی، مناطق شهری و روستایی، ایران.
سال 1401
پژوهشگران مهشید سورچی(دانشجو)، مانی مؤتمنی(استاد مشاور)، شهریار زروکی(استاد راهنما)

چکیده

فقر، مالیات تورمی، مناطق شهری و روستایی، ایران.