1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
سردبیر نشریه مدلسازی اقتصاد انرژی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
سردبیر
سال 1401
پژوهشگران شهریار زروکی ، سعید راسخی

چکیده

سردبیر