1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر شاخص رفاه در کشورهای منتخب
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نرخ ارز،شاخص رفاه
سال 1400
پژوهشگران نجمه جیر سرایی(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، امیر منصور طهرانچیان(استاد راهنما)

چکیده

بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر شاخص رفاه در کشورهای منتخب