1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اثر قیمت نفت و مصرف حامل های انرژی بر رفاه اقتصادی در ایران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رفاه
سال 1400
پژوهشگران فاطمه ملا تبار(دانشجو)، یوسف محنت فر(استاد مشاور)، شهریار زروکی(استاد راهنما)

چکیده

...