1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر اندازه دولت بر شاخص توسعه انسانی در منتخب اوپک
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اندازه دولت
سال 1400
پژوهشگران رضا طاهریان(دانشجو)، شهریار زروکی(استاد مشاور)، یوسف محنت فر(استاد راهنما)

چکیده

..