1403/03/25
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر اجرایی فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران در سال 1395
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
مدیر اجرایی فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران
سال 1395
پژوهشگران صادق صالحی ، شهریار زروکی

چکیده

مدیر اجرایی فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران