01 فروردین 1402
ميثم شيرخدايي

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، مازندران، بابلسر ،پردیس دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی بین الملل
تلفن: 09125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي؛ مورد مطالعه دانشگاه مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله آموزش عالی ایران
شناسه DOI
پژوهشگران میثم شیرخدایی (ارائه دهنده پژوهش در سامانه) ، ایوب رمضانی (نفر دوم) ، محمود یحیی زاده فر (نفر سوم) ، میثم شیرخدایی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!