1403/03/31
سید حسن حسینی مقدم

سید حسن حسینی مقدم

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 7174-8497-0001-0000
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی: بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
تلفن: 011-35302170

مشخصات پژوهش

عنوان
معاطات در عقود عینی و تشریفاتی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
معاطات، عقد، عینی، تشریفاتی
سال 1401
پژوهشگران محمد غلامی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، محمد فرزانگان(استاد راهنما)

چکیده

معاطات در عقود عینی و تشریفاتی