1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل پیش بینی کننده بیماری ام اس با تاکید بر متغیرهای نوروفیزیولوژیک فعالیت بدنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پیش بینی بیماری، مالتیپل اسکلروزیس، عود کننده –فروکش کننده، پیشرونده ثانویه، تعادل، دامنه حرکتی، قدرت، راه رفتن، یادگیری ماشین، SVM
سال 1398
پژوهشگران وحید طالبی(دانشجو)، سید اسماعیل حسینی نژاد(استاد مشاور)، پیام سعادت(استاد مشاور)، ضیاء فلاح محمدی(استاد راهنما)

چکیده

هدف:مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی را تخریب می کند. این بیماری با اثر گذاری بر عملکرد حرکتی، زندگی عادی بیماران درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم تشخیص، غیرقابل پیش بینی بودن، نگرانی در مورد تامین هزینه های درمانی، افزایش هزینه های درمان از جمله مشکلات افراد درگیر با بیماری است که متعاقب آن هزینه های زیاد را بر جامعه متحمل می کند. هدف این پژوهش پیش بینی و تشخیص زودهنگام بیماری ام اس براساس متغیرهای نروفیزیولوژیک وابسته به حرکت بود. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نوع علی پس از وقوع- مقایسه ای و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را زنان و مردان سالم و مبتلا به بیماری ام اس استان مازندران تشکیل دادند. در این مطالعه 110 نفر به صورت داوطلبانه شرکت کردند. بر اساس اطلاعات حاصل شده از شرکت کننده ها، سه گروه بندی انجام شد. در گروه بندی اول: 72 بیمار مبتلا به ام اس و 38 فرد سالم به عنوان گروه سالم، گروه بندی دوم: به چهار گروه کنترل فعال (18 نفر)، کنترل غیر فعال (20 نفر)، ام اس فعال (27 نفر) و ام اس غیر فعال (45 نفر)، گروه بندی سوم: 46 نفر در مدل تشدید شونده-بهبودپذیر (RR) و 26 نفر در مدل پیشرونده ثانویه (SP) و 38 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. اندازه گیری قدرت بیشینه عضلات چهار سر از طریق فرمول برزیسکی و باز کننده تنه از طریق دینامومتر، فعالیت چهار عضله ساقی قدامی، عضله دوقلو داخلی، عضله نازک نئی بلند و عضله نعلی از طریق ثبت فعالیت عضلانی توسط دستگاه Biovision ، تست های تعادل پویا و ایستا از طریق سیستم فوت اسکن، انعطاف پذیری عضلات چهار سر، همسترینگ، دوقلو و نعلی از طریق گونیامتر، ترکیب بدنی از طریق دستگاه آنالیز ترکیب بدنی، آنالیز راه رفتن از طریق دوربین های سه بعدی آنالیز حرکت Simi Motion مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده از قدرت، تعادل، ترکیب بدن و انعطاف پذیری در بخش داده های غیرکینماتیکی و داده های فعالیت عضلانی و آنالیز راه رفتن در بخش داده های کینماتیک و EMG مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از روش پیش بینی SVM برای صحت تفکیک و دقت پیش بینی استفاده شد. کلیه محاسبات در نرم افزار متلب نسخه 2016 انجام شد. یافته ها: در رابطه با گروه بندی کلی نشان داده شد گروه سالم با ام اس 1/99 درصد صحت تفکیک و 90 د