1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رفتار بیومکانیکی مفاصل و عضلات اندام تحتانی حین گام‌برداری به شکل زنجیره حرکتی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
زنجیره حرکتی، اندام تحتانی، مفاصل، عضلات، گام برداری
سال 1402
پژوهشگران رز فولادی ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

در بسیاری از پژوهش‌ها و کلاس‌های درس بیومکانیک، متغیرهای بیومکانیکی و رفتار مفاصل به شکل مجزا بررسی و تفسیر می‌شوند. در حالی که برای نتیجه‌گیری مناسب در مورد پاسخ سیستم مکانیکی و عصبی-عضلانی به یک مداخله حین گام‌برداری، مفاصل و نتایج باید در تعامل با هم و در بسیاری موارد از طریق چند متغیر بررسی شوند.