1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد فیزیک در علوم ورزشی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
فیزیک، ورزش، بیومکانیک
سال 1402
پژوهشگران آذر خسروی ، سید اسماعیل حسینی نژاد

چکیده

در این کارگاه کاربردهای علم فیزیک در علوم ورزشی از دیدگاه بیومکانیکی تشریح شده است.