1403/02/31
یعقوب صرافی

یعقوب صرافی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9121978350

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و سنتز مشتقات جدید کینازولین و بررسی اثرات زیست شناختی آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کینازولین، ضدتشنج، سنتز
سال 1401
پژوهشگران محمدرضا وفا(دانشجو)، زهرا قنبری مصیر(استاد مشاور)، یعقوب صرافی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه، سنتز مشتقهای کینازولینون با استفاده از سه واکنش که در مرحله نخست با استفاده از آنترانیلیک اسید و مشتقهای بنزوئیل کلراید به تهیه مشتقهای 2-آریل-1و 3-بنزوکسازین- 4-اون پرداخته و در مرحله بعدی این ماده به همراه هیدرازین مشتقهای کینازولینون را تهیه و در مرحله آخر از واکنش کینازولینونهای تهیه شده با مشتقهای آلدهید، محصول نهایی به دست آمد. فراوردهها با بازده خوب تا عالی به دست آمدند. ساختار آنها تعیین شده FT-IR 1 و H NMR, 13C NMR ترکیبات سنتزشده با استفاده از طیفهای از نظر تاثیر بر روی بیماری صرع و تشنج مورد MES است. در نهایت محصولات با تست ارزیابی قرار گرفته شد.