1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ناب، چابک، تاب آوری و سبز، مدیریت زنجیره تأمین، دیمتل فازی
سال 1396
پژوهشگران فاطمه وحدانی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر

چکیده

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به یک دارایی تاکتیکی تبدیل شده است که استراتژی هایی مانند ناب، چابک، تاب آور و سبز (LARG) را معرفی می کند و این استراتژی ها درمجموع پارادایمی مهم و ابزاری قدرتمند در جهت تلاش برای دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین رقابتی و کارآمد را تشکیل می دهند، یکی از مهم ترین گام های تصمیم گیری شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر روند تصمیم گیری است. لذا در پژوهش حاضر سعی شد، با مرور جامع مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی شاخص زنجیره تأمین LARG و با بهره گیری از خبرگان شرکت ایران خودرو مازندران، در ابتدا این عوامل شناسایی و سپس روابط بین آن ها با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی تحلیل گردید. مهم ترین عامل برای کارشناسان شرکت استفاده از IT برای هماهنگی/تلفیق در تدارکات و توزیع است و این عامل در گروه عوامل علی (تأثیرگذار) قرار دارد. نتایج نشان داد که در میان معیارها تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عامل، به ترتیب تعهد به قراردادها برای تأمین مواد (شیوه تاب آوری توسعه بالادست) و سرعت در کاهش زمان بهبود چرخه (شیوه چابک توسعه بالادست) می باشد.