1403/04/01
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر روش ها و مدل های ارزیابی و انتخاب توزیع کننده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی و انتخاب توزیع کننده، زنجیره تأمین، سیستم استنتاج فازی
سال 1396
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر ، فاطمه محمدی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

امروزه تصمیم گیری درباره ی ارزیابی و انتخاب توزیع کننده، یکی از مسائل مهم و پیچیده ی پیش روی مدیران و تولیدکنندگان است. چرا که ازطرفی این تصمیمات زمانبر بوده و ازدیگر سو بر سایر تصمیمات کانال مؤثر است علاوه بر این، معیارهای ارزیابی اغلب با یکدیگر در تضاد و تعارض می باشند. از اینرو، مدیران و تولیدکنندگان در پی یافتن راه حل-هایی می باشند، که علاوه بر داشتن دقت لازم، روند ارزیابی را تسهیل و تسریع نماید. هدف از مطالعه پیش رو مروری بر روش ها و مدل های ارزیابی و انتخاب توزیع کننده که تاکنون ارائه شده است، می باشد. لذا با مرور جامع بر مدل ها و مطالعات انجام شده از سال 1995 تاکنون تعداد 14 مطالعه تجربی یافت شد، سپس روش های ارزیابی و انتخاب موجود در آنها را به دو گروه عمده رویکردهای انفرادی و رویکردهای ترکیبی تقسیم نمودیم. در انتها نیز با بررسی مدل ها دریافتیم که تمامی مدل های موجود صرفا قادر به رتبه بندی توزیع کنندگان، از بین یک گروه توزیع کننده مورد بررسی می باشند، و هیچ یک قادر به ارزیابی یک گزینه به تنهایی و مستقل از سایر گزینه ها نمی باشد، درحالی که در بسیاری از موارد ممکن است در بازار بخصوصی مدیران تنها به بررسی یک گزینه نیازمند باشند، از این رو یک مدل پیشنهادی برای پرکردن خلأ موجود نیز ارائه گردید.