1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اهداف استراتژیک، نقشه استراتژی، کارت امتیازی متوازن، DEMATEL
سال 1396
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر ، فاطمه آقاجانی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

امروزه اغلب بنگاه های دولتی و خصوصی برای ایستادگی در برابر هجوم بی امان رقابت بازار و تغییرهای محیطی، به نحو گسترده ای از مدیریت استراتژیک استفاده می کنند تا آنها را در طراحی، برنامه ریزی و اجرای موثر اهداف و استراتژی های سازمان یاری نماید. یکی از ابزارهای متداول و پرکاربرد مدیریت استراتژیک، نقشه استراتژی سازمان می باشد که با نمایش عوامل کلیدی موفقیت و روابط میان آنها، به شفاف سازی استراتژی ها و اجرای موثر اهداف استراتژیک کمک می نماید. از این رو پژوهش حاضر با هدف تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران درصدد کمک به مدیران این شرکت جهت پیاده سازی موفق استراتژی ها و تحقق چشم انداز تدوین شده خود می باشد. در این راستا، ابتدا اهداف استراتژیک شرکت مذکور بر مبنای کارت امتیازی متوازن استخراج گردید، سپس از روش دیمتل برای تعیین ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک استفاده شده است که به طور عمده، بر متمایز ساختن اهداف تأثیرگذار و تأثیر پذیر تمرکز می کند. به همین ترتیب، تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین اهداف استراتژیک مشخص می شوند.