1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع تولید ، برنامه ریزی آرمانی
سال 1394
پژوهشگران زینب کیاسالار ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر

چکیده

در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و برنامه ریزی، نقشی حیاتی برای سازمان ایفا می کند. هر چند، تمامی بخش های سازمان همچون عملیات، بازاریابی، مالی، و غیره برای اطمینان از اینکه در تناسب و هماهنگی با یکدیگر حرکت می کنند، باید با یکدیگر کار کنند. برنامه ریزی جامع تولید روشی است که می تواند تمامی بخش های سازمان را در یک توازن مناسب به حرکت درآورد. مدیران در صنایع گوناگون جهت برنامه ریزی تولید با اهداف متعددی، از قبیل حداکثر سازی سود، حداقل سازی هزینه و روبه رو هستند که گاه با یکدیگر در تضاد بوده ورسیدن به یک هدف ، مانعی برای رسیدن به اهداف دیگر تلقی می گردد برای حل این دسته از مسائل برنا مه ریزی چندبعدی، روشی عملی و منعطف برنامه ریزی آرمانی است. در این تحقیق به مطالعات گذشته در این زمینه اشاره شد و به شباهت ها و تفاوت هایی مانند مدل های مورد استفاده، نوع هدف، متغیر ها و محدودیت های مدل، نوع نرم افزار مورد استفاده، محیط قطعی و احتمالی، فنون سخت، توجه به محدودیت ها و استفاده از نرم افزار بیان گردید.