1402/12/06
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی:شرکت فرآورده های لبنی کاله)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تولید ناب، ارزیابی عملکرد نابی، رویکرد چند درجه ای فازی
سال 1394
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر ، فاطمه علیزاده دوغیکلا

چکیده

امروزه رقابت جهانی شدید، تغییرات سریع فناوری، پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش و تنوع در تقاضای مشتریان، شرکت ها و سازمان های تولیدی و خدماتی را به سمت بهینه سازی فرآیند تولید (کاهش قیمت ،کاهش زمان سفارش،کاهش موجودی و زمان انتظار، بهبود عملکرد تحویل و افزایش بهره وری و کیفیت) سوق داده است. این مقاله با طراحی و استفاده از سه پرسشنامه نظرات خبرگان صنعت مواد غذایی در شاخه لبنیات را جمع آوری نمود . سپس از رویکرد چند درجه ای فازی برای ارزیابی عملکرد نابی شرکت فرآورده های لبنی کاله و مشخص نمودن نقاط ضعف آن در تطابق با رویکرد ناب استفاده شد. نتیجه محاسبات وضعیت نابی شرکت در سال های 89-94 به ترتیب : نسبتاَ ناب، نسبتاَ ناب ،کمی ناب، ناب ، ناب و نسبتاَ ناب می باشد.