06 فروردین 1402
داود رضي

داود رضی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران.گروه علوم اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی سیاسی
تلفن: 01135302656
دانشکده:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نیما زنگنه، داود رضی، اکبر علیوردی نیا (1399) بررسی تأثیر سرمایه نمادین بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) توسعه اجتماعی: دوره 14- شماره 4; 31-62
2
نیما زنگنه، داود رضی، اکبر علیوردی نیا (1398) مطالعه مقایسه ای مؤلفه های مؤثر بر سبک زندگی کارگران (مطالعه موردی: کارگران اتوبوسرانی شهرداری تهران) جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی: دوره 5، شماره 14، پاییز و زمستان 1398; 107-154
3
میلاد پوررجبی، حمید رضا بیژنی، داود رضی (1398) مطالعه نقش سرمایه فرهنگی برمیزان استفاده ازفناوری های ارتباطی و اطلاعات مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و تحقیقات میان رشته ای: سال پنجم شماره 16; 45-63
4
داود رضی، ابراهیم رودباری، احمد رضایی (1398) رابطه ابعاد سیاسی و زبانی هویت ملی و مشارکت سیاسی افراد بالای 18 سال شهرستان بهشهر مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی: سال دوم-شماره 1(پیاپی4) بهار 1398; 53-61
5
داود رضی، زهرا پازوکی نژاد (1395) بررسی گرایش صاحبان اقامتگاه های گردشگری به انرژیهای تجدیدپذیر برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 1; 210-199
مقاله ارائه‌شده
1
داود رضی، سایه خدایاری مطلق، بهزاد هاشمیان (1399) فراتحلیل سبک زندگی قرآنی و ازدواج آسانبهنگام و پایدار فرا تحلیل سبک زندگی قرانی و ازدواج آسان، بههنگام و پایدار»، ایران¡ بابلسر
2
داود رضی، محمد سرفرازی (1396) حمل و نقل پایدار با خصوصی سازی ناوگان تاکسیرانی کشور پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
3
بهشته محمدی، داود رضی (1395) بررسی تعاملات اجتماعی د پیاده روهای شهر اولین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!