1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
سال 1399
پژوهشگران مصطفی رحیمی(دانشجو)، محمد تقی اسماعیل پور معلَم(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)، محمد شریفی(استاد راهنما)

چکیده

بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)