1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
سال 1399
پژوهشگران طاهره کریمی محلی(دانشجو)، علی اکبر ایزدی فرد(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)، محمد شریفی(استاد راهنما)

چکیده

نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن