1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبه زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج»
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مبانی تفسیر قرآن، اهل سنت، وهبه زحیلی، التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج
سال 1400
پژوهشگران سجاد اسکندری(دانشجو)، حبیب اله حلیمی جلودار(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد مشاور)، محمد شریفی(استاد راهنما)

چکیده

هدف: تبیین اینکه وهبه زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج» با تکیه بر مبانی تفسیری از جمله قدسی بودن و نصّ و قرائت واحد قرآن ، حجیت ظهور و ساختار چندمعنایی قرآن(بطن) ، زبان قرآن و منابع تفسیر به تفسیر قرآن و بیان معارف قرآنی، اخلاقی و تربیتی پرداخته است. روش شناسی پژوهش: توصیفی- تحلیلی یافته ها: وهبه زحیلی به مبانی تفسیری قدسی بودن و نصّ و قرائت واحد قرآن، حجیت ظهور و ساختار چندمعنایی قرآن(بطن)، زبان قرآن و منابع تفسیر درجهت ارائه تفسیر قرآن کریم باور دارد. نتیجه گیری: شناخت و تحلیل برخی تفاسیر معاصر اهل سنت که توسط عده ای از روشنفکران و نواندیشان تدوین شده ولی در موارد متعددی با مشهورات اهل سنت که همسو با شیعه است، منافات دارد، تأمل برانگیز است و جریان شناسی گسترده و ریشه دار این سنخ تفاسیر، می تواند این احتمال را به ذهن متبادر سازد که نشانگر غرض ورزی سیاسی به منظور ایجاد اختلاف میان فرق اسلامی باشد