1403/05/04
عبد اله عمرانی

عبد اله عمرانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 01135302383

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1378 - 1384)
  عنوان رساله: مطالعه سینتیک و مکانیسم پخت ررزین اپوکسی با کمپلکس های نیکل-آمین
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
GO modification with PANI-PpPDA as support material for Pd-Ni and its application for ethanol electrooxidation Niloufar Jamshidi Roodbari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Abdollah Omrani (2024)
Catalytic Role of Nanoconfinement inside MIL-125 (Ti) on the Ring Opening Polymerization of Simple Benzoxazines Abdollah Omrani, Zeynep Delibali, Kerem Kaya, Baris Kiskan, Mert Akgun (2023)
Kinetic Modeling of Ring-Opening Polymerization of Benzoxazines Using MIL-53-Al as a Potent Catalyst Abdollah Omrani, Zeynep Delibali, Baris Kiskan, Kerem Kaya, Yusuf Yagci (2023)
Fabrication of PAN/PA6//rGO-TiO2 electrospun nanofibers membrane with self-cleaning performance under visible-light Fatemeh Ebrahimi Sarvineh Baghi, Seyed Reza Nabavi, Abdollah Omrani (2023)
Nickel Cobalt LDH/Graphene Film on Nickel-Foam-Supported Ternary Transition Metal Oxides for Supercapacitor Applications Amir Mohammad Ghadimi, Shahram Ghasemi, Abdollah Omrani, Sayedeh Farimah Mousavi (2023)
Synthesis and characterization of GO-PpPDA/Ni–Mn nanocomposite as a novel catalyst for methanol electrooxidation Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022)
Self-Healing Clay/Epoxy Composites Prepared from Clay- Modified Microcapsules Sepideh Khostavan, mostafa Fazli, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari, Abdollah Omrani (2022)
Synthesis, characterization and performance of a novel NieCo/GO-TiO2 for electrooxidation of methanol and ethanol Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022)
ساخت و مطالعه ی خواص حرارتی و مکانیکی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت سپیده خستوان، مصطفی فضلی، عبد اله عمرانی، مرتضی قربان زاده آهنگری، یاسر رستمیان (1398)
Impact of Barium in Improving Corrosion Resistance and Properties of Electroless Ni–Ba–B Alloy Deposits Sareh Rahmani, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2019)
مطالعه تخریب فاز جامد کامپوزیت پلی اتیلن-رودامین B تحت تابش نور UV حامد پولادی، عبد اله عمرانی، محمد جواد چایچی (1397)
Multilevel Morphology of Complex Nanoporous Materials Ahmad Motahari, naiping Hu, Amir Vahid, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Dale Schaefer (2018)
Investigation of Capsulated Epoxy and DCPD in Epoxy Based Self-healing Composites - DFT Calculation and Experimental Analysis Sepideh Khostavan, mostafa Fazli, Abdollah Omrani, Morteza Ghorbanzadeh Ahangari (2018)
Non-ideal behavior of ethanol + amines mixtures, modeling using the Peng-Robinson and PC-SAFT equation of state maryam Hashemi, Mehrdad Moosavi, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami (2018)
Determination of degradation kinetics of polyvinyl alcohol/ X-zeolite nanocomposite Alireza Hassanjani Roushan, Abdollah Omrani, Safura Kavian, Seyed Naser Azizi (2016)
Application of CdS quantum dots modified carbon paste electrode for monitoring the process of acetaminophen preparation Mohammad Pasandideh-Nadamani, Abdollah Omrani, Mohammad Rasool Sadeghi, َAbdolraouf Samadi-Maybodi (2016)
Corrosion Protection of Steel 316 Using Coatings Based on Epoxy and Poly p-Phenylendiamine–SiO2 Nanocomposite Abbas Emamgholizadeh, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Ali Rostami (2015)
Synthesize, Characterization, and Corrosion Inhibition of Polypyrrole Thin Films on Copper Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Meysam Sharifirad (2013)
Thermodynamic study on some alkanediol solutions: Measurement and modeling Mehrdad Moosavi, Ahmad Motahari, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami (2013)
Electrodeposition and characterization of polypyrrole films on copper Meysam Sharifirad, Abdollah Omrani, Abbasali Rostami, Maryam Khoshroo (2010)
Thermoset nanocomposites using hybrid nano TiO2–SiO2 Abdollah Omrani, Saeedeh Afsar, Mohammad Ali Safarpour (2010)
Thermosetting polymers from epoxy resin and a Nickel catalyst of diethylenetriamine Abdollah Omrani, Mousa Ghaemy, Abbasali Rostami (2009)
The effects of alumina nanoparticle on the properties of an epoxy resin system Abdollah Omrani, Leonardo C. Simon, Abbasali Rostami (2008)
Cure Kinetics FTIR Study of Epoxy/Nickel–Imidazole System Abdollah Omrani, Leonardo C. Simon, Abbasali Rostami, Mousa Ghaemy (2008)
Influences of cellulose nanofiber on the epoxy network formation Abdollah Omrani, Leonardo C. Simon, Abbasali Rostami (2008)
Study on curing mechanism of DGEBA/nickel–imidazole system Abdollah Omrani, Leonardo C. Simon, Abbasali Rostami, Mousa Ghaemy (2008)
Cure kinetics, dynamic mechanical and morphological properties of epoxy resin–Im6NiBr2 system Abdollah Omrani, Leonardo C. Simon, Abbasali Rostami, Mousa Ghaemy (2007)
مقاله ارائه شده
استفاده از نانوهیبرید زغال زیستی حاصل از پوسته برنج/ هیدروکسید دوگانه لایه ای نیکل- منگنز جهت حذف رنگ کنگو رد از محیط آبی زهرا اقاجانی حاجی، سید رضا حسینی زوارمحله، مسلم منصور لکورج، عبد اله عمرانی (1402)
تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده PA6/NH2-MIL101(Fe) بهاره رضا زاده، سید رضا نبوی، عبد اله عمرانی (1401)
Synthesis of Transition Metal Oxides as Electrode Material in Supercapacitor Amir Mohammad Ghadimi, Shahram Ghasemi, Abdollah Omrani, Sayedeh Farimah Mousavi (2022)
Preparation of Ni/g-C3N4 nanocomposite as electrocatalyst for hydrogen evolution reaction Maryam Heydarpour, Shahram Ghasemi, Abdollah Omrani (2022)
اصلاح غشا الکتروریسی شده بر پایه پلی آکریلونیتریل با نانوذرات SiO2 و کاربرد آن ها در حذف رنگ فاطمه ابراهیمی سروینه باغی، عبد اله عمرانی، سید رضا نبوی (1398)
کتاب
الکتروشیمی مبانی و مثال ها عبد اله عمرانی (1398)
پایان نامه
بررسی اثرات SBA-16 روی سینتیک پخت رزین اپوکسی علی حیدری رستانی، عفت کیانپور، عبد اله عمرانی (1402)
مطالعه غیر همدمای تبلور کوپلیمر اتیلن وینیل استات با استفاده از Ni3S2 سیده انیس موسوی، حمید عمادی، عبد اله عمرانی (1402)
حذف دی بنزوتیوفن از سوخت مایع مدل با استفاده از جاذب کربنی نیتروژن دار افسانه طبیعی، عفت کیانپور، سید رضا نبوی، عبد اله عمرانی (1401)
ساخت و مطالعه تئوری و آزمایشگاهی خواص فیزیکی نانوکامپوزیت اپوکسی خودترمیم تقویت شده با نانوذرات خاک رس سپیده خستوان، یاسر رستمیان، مرتضی قربان زاده آهنگری، عبد اله عمرانی، مصطفی فضلی (1397)

علایق پژوهشی

 • الکتروکاتالیز و خوردگی
 • الکترولیت ها و غشا های پلیمری
 • کریستالیزاسیون پلیمرها و بیو مواد
 • سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها
 • پوشش ها بر پایه رزین های اپوکسی
 • مواد کامپوزیت و نانو کامپوزیت
 • روشهای آنالیز حرارتی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه شیمی فیزیک (1393 - 1395)
بیشتر