09 فروردین 1402

ماریا کرد جمشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده هنر و معماری- گروه معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / معماری- انرژی در ساختمانها
تلفن: 9181434258
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی معماری- انرژی در ساختمانها ، دانشگاه نیو ساوت ولز ، استرالیا (1382 - 1386)
    عنوان رساله: ارائه یک ساختار برای ارزیابی ساختمانهای مسکونی
  • فوق لیسانس معماری ، دانشگاه تهران ، ایران (1370 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه: طراحی بیمارستان آموزشی 200 تخت خوابی در ایلام
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
hamidreza rezazadeh, Maria Kordjamshidi, Ferial Ahmadi, Alireza Eskandarinejad (2021) Use of double-glazed window as a photobioreactor for CO2 removal from air Environmental Engineering Research: 26(2); 1-10
2
فریال احمدی، ماریا کرد جمشیدی (1399) ارایه راهکارهای طراحی اکولوژیکی در مرمت مناظر بومی ایران مبتنی بر ارزیابی الگوهای طبیعی منظر علوم و تکنولوژی محیط زیست: 5; 403-412
3
Mohammad Hadianpour, Mohammadjavad Mahdavinejad, Mohammadreza Bemanian, Mohammad Haghshenas, Maria Kordjamshidi (2019) Effects of windward and leeward wind directions on outdoor thermal and wind sensation in Tehran BUILDING AND ENVIRONMENT: 150; 164-180
4
سیده مهسا باقری، ماریا کرد جمشیدی، شیما پیراسته (1395) ارزیابی تاثیر ایوان ساختمانهای مسکونی در بهینه سازی مصرف انرژی سالانه انرژی ایران: 2/19; 133-142
5
Maria Kordjamshidi (2016) A comparative analysis on thermal performances of Conditioned and free running houses نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی) - دانشگاه تربیت مدرس: 4; 1-12
مقاله ارائه‌شده
1
سهیلا احمدی، ماریا کرد جمشیدی (1397) بررسی معماری آرکی تایپ و عوامل تأثیر گذاردر شکل-گیری آنها کنگره سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی برق و کامپیوتر، ایران¡ ساری
2
سوفیا احمدی، ماریا کرد جمشیدی (1397) بررسی عملکرد نماهای هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشورهای اسلامی، ایران¡ مشهد
3
حمیدرضا رضازاده، ماریا کرد جمشیدی، فریال احمدی (1396) واکاوی نقش ریزجلبکها در کاهش آلودگی هوا و ارتقاء پایداری زیستمحیطی کلانشهرها پنجمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
4
فاطمه فضل الله تبار، ماریا کرد جمشیدی، فریال احمدی (1396) مزایا و معایب سیستم های سبز عمودی پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
5
آرش جهانداری، ماریا کرد جمشیدی (1396) راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در جداره خارجی ساختمانهای اقلیم سرد و خشک دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، ایران¡ تهران
6
حمیدرضا رضازاده، ماریا کرد جمشیدی، فاطمه اسدی قاضدهی (1395) طراحی بازشوهای بناهای بلند مرتبه به منظور بهبود تهویه طبیعی با استفاده از میکروارگانیسم های زنده خشکی سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
7
ماریا کرد جمشیدی، حمیدرضا رضازاده (1395) استفاده از ریزجلبک های آبی و پنجره ارسی در طراحی بازشوهای بناهای بلند مرتبه به منظور کاهش آلودگی هوا سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
8
ماریا کرد جمشیدی، فریما رضایی (1395) بررسی تطبیقی نسبت سطوح شفاف به سطوح کدر ضلع جنوبی ساختمان های مسکونی بافت قدیم و جدید شهر رشت چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
9
عارف چوبچی لنگرودی، ماریا کرد جمشیدی (1395) چگونگی جذب آب موجود در هوا با استفاده از الگوهای طبیعی چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
10
امیر زارعی، ماریا کرد جمشیدی (1394) امکان سنجی پوشش سخت و متحرک برای سازه های قابل گسترش قیچی مانند با استفاده از فرم فلسهای ماهی کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط افقهای ، آینده نگاه به گذشته، ایران¡ تهران
11
معصومه بیک دولتی، ماریا کرد جمشیدی (1394) مروری بر نرم افزارهای تحلیل کیفیت نور طبیعی در فضاهای معماری سنتی ایران سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
12
نغمه حبیبی فومشکاری، ماریا کرد جمشیدی (1394) بررسی نحوه بکارگیری نور در بناهای مذهبی (مسجد، کلیسا، معبد) سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
13
مرسده وزیریان، ماریا کرد جمشیدی (1394) طراحی پارامتریک و ابزارهای مدل سازی در معماری سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
14
معصومه بیک دولتی، ماریا کرد جمشیدی (1394) حضور نور در فضای معماری ایران به منظور روشنایی، گرمایش و القای مفاهیم سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
15
آزاده شکری، ماریا کرد جمشیدی (1394) انواع مکانیسم های حرکتی و روش های کنترل در نماهای متحرک* سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
16
آزاده شکری، ماریا کرد جمشیدی (1394) نمای متحرک هوشمند: نمایی با عملکرد بالا در راستای رسیدن به معماری تطبیق پذیر* سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
17
مرسده وزیریان، ماریا کرد جمشیدی (1394) مروری بر بهینه سازی انرژی در طراحی پارامتریک سومین کنگره بین المللی عمران، معمراری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
18
آرتور پطروسیان، ماریا کرد جمشیدی (1394) عوامل موثر بر ارتقا سرزندگی اجتماعی در فضاهای سبز شهری کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری، ایران¡ تبریز
19
مجید مختاری، ماریا کرد جمشیدی (1394) بررسی تاثیر جنسیت در احساس آسایش حرارتی همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، ایران¡ تهران
20
سحر عجمی، عباسعلی شاهرودی، ماریا کرد جمشیدی (1394) مغز و اعصاب و معماری: بررسی تأثیر نماها بر سیستم عصبی انسان همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
حمیدرضا رضازاده، ماریا کرد جمشیدی، فریال احمدی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1397) امکان سنجی طراحی جداره ساختمان برای کاهش میزان آلودگی هوا با استفاده از میکرو ارگانیسم
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
رامین موحدپور، ماریا کرد جمشیدی، محمد جواد مهدوی نژاد (1394) بهینه سازی نمای دو پوسته برای ساختمانهای اداری در شهر شیراز
کتاب
1
ماریا کرد جمشیدی، امیر زارعی (1396) سازه متحرک (سقفهای جمع شونده) شابک:978-600-6545-93-6
2
ماریا کرد جمشیدی، مصطفی رستمی (1393) مجموعه ی چکیده مقاله های دوّمین همایش ملّی هنر تبرستان (معماری بومی) شابک:978-600-6545-48-6
ابداع
1
امیر زارعی، ماریا کرد جمشیدی، عارف چوبچی لنگرودی (1396) مکانیزم ورقهای تاشونده و قابل گسترش
2
امیر زارعی، ماریا کرد جمشیدی (1396) ثبت اختراع
سخنرانی

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه معماری (1388 - 1390)
  • مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی (1386 - 1388)
بیشتر