1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اعتبار یابی پرسش نامه نگرش به زمان در میان نوجوانان شهر مهناویه عراق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اعتبار یابی ,نگرش به زمان , نوجوانان
سال 1402
پژوهشگران احمد البلاوی(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

پرسش نامه نگرش به زمان در میان نوجوانان اعتبار یابی شد