1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل یابی معادلات ساختاری طرحواره های هیجانی با سرزندگی تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول نقش میانجی اضطراب کرونا
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طرحواره های هیجانی , سرزندگی تحصیلی , دانش اموزان , اضطراب کرونا
سال 1401
پژوهشگران مرضیه راهنما(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

مدل یابی معادلات ساختاری طرحواره های هیجانی با سرزندگی تحصیلی دانش اموزان متوسطه اول نقش میانجی اضطراب کرونا اثر دارد