1403/04/02
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه مولفه های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش اموزان مقطع متوسطه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مولفه های هوش معنوی; انگیزه پیشرفت ;دانش اموزان
سال 1401
پژوهشگران یاسر ایاد عبدالقادر(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم مولفه های هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش اموزان مقطع متوسطه رابطه معنی دار دارد.