1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه نیاز های روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان سوم دبیرستان تجربی و ریاضی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نیاز های روانشناختی ; پیشرفت تحصیلی ; دانش اموزان سوم دبیرستان تجربی ; ریاضی
سال 1401
پژوهشگران منتظر کمیل خمیس(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که نیاز های روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان سوم دبیرستان تجربی و ریاضی رابطه معنی دار دارد.