1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه مثبت اندیشی با سبک های تربیتی والدین در دانش اموزان دوره راهنمایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مثبت اندیشی ; سبک های تربیتی ; والدین ; دانش اموزان ; دوره راهنمایی
سال 1401
پژوهشگران محمد کریم خلیل(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم کهمثبت اندیشی با سبک های تربیتی والدین در دانش اموزان دوره راهنمایی رابطه معنی درای دارد