1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خصوصیات روانسنجی ازمون نقاشی هیجانی در دانش اموزان دارای اختلالات خواندن و عادی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نقاشی هیجانی , دانش اموزان دارای اختلالات خواندن
سال 1398
پژوهشگران ایت اله کریمی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی خصوصیات روانسنجی ازمون نقاشی هیجانی در دانش اموزان دارای اختلالات خواندن و عادی بوده است.