1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه نیمرخ هوش های چند گانه بین دانش اموزان دارای اختلال های یادگیری خاص ( خواندن) و دانش اموزان عادی مقطع ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نیمرخ هوش های چند گانه , دانش اموزان دارای اختلال های یادگیری خاص ( خواندن) , دانش اموزان عادی , مقطع ابتدایی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه علیزاده(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

هدف این تحقیق مقایسه نیمرخ هوش های چند گانه بین دانش اموزان دارای اختلال های یادگیری خاص ( خواندن) و دانش اموزان عادی مقطع ابتدایی بوده است