1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
ارایه ی مدل ساختاری سبک های دلبستگی و با میانجی گری هویت یابی , انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و مکانیزم های دفاعی بر اختلالات هیجانی نوجوان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبک های دلبستگی , هویت یابی , انگیزه ی پیشرفت تحصیلی, مکانیزم های دفاعی , اختلالات هیجانی ,نوجوان
سال 1400
پژوهشگران سید بابک میرمبینی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، عبدالحکیم تیرگری(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

هدف این تحقیق ارایه ی مدل ساختاری سبک های دلبستگی و با میانجی گری هویت یابی , انگیزه ی پیشرفت تحصیلی و مکانیزم های دفاعی بر اختلالات هیجانی نوجوان بوده است.