1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه عزت نفس با اضطراب , افسردگی و افکار خودکشی در دانش اموزان دبیرستانی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عزت نفس , اضطراب , افسردگی . افکار خودکشی و دانش اموزان دبیرستانی
سال 1400
پژوهشگران کرار علا حسین الشلاه(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

هدف تحقیق رابطه عزت نفس با اضطراب , افسردگی و افکار خودکشی در دانش اموزان دبیرستانی بوده است نتیجه بدست امده نشان میدهد که بین متغییر پیشبین و متغیر های ملاک رابطه معنا داری دارد.