1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه باورهای معرفت شناختی با نوآوری آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان زن دوره ی دوم ابتدایی مدارس شهرستان قائمشهر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه باورهای معرفت شناختی با نوآوری آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان زن دوره ی دوم ابتدایی مدارس شهرستان قائمشهر
سال 1400
پژوهشگران فاطمه اصغری(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

رابطه باورهای معرفت شناختی با نوآوری آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان زن دوره ی دوم ابتدایی مدارس شهرستان قائمشهر