1403/03/28
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر ادراک خود و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر ادراک خود و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی
سال 1398
پژوهشگران مرتضی اسدنیا(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد راهنما)

چکیده

اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر ادراک خود و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی